Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis do MŠ 2024/2025

  • Ředitelka
  • 18.3.2024

Organizace zápisu na školní rok 2024/25

Zápis do MŠ Žižice na školní rok 2024/25 se koná ve dnech 6. a 7. 5. 2024

od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin v budově MŠ Žižice, Žižice 97

Dokumenty potřebné k zápisu:

     - vyplněná žádost a evidenční list s potvrzením lékaře (dostupné na webu školy, ve škole a na OÚ Žižice)

     - rodný list dítěte

     - občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Žižice pro školní rok 2024/25

Děti jsou přijímány v rámci volné kapacity podle těchto kritérií:

  1. děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích, které před začátkem školního roku dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31. 8. 2021) – povinné kritérium dle zákona.
  2. děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které nejsou spádové, které před začátkem školního roku dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31. 8. 2021) v závislosti na volné kapacitě školy.

 

Spádové obce pro MŠ Žižice jsou:

Žižice, Drnov, Osluchov, Luníkov a Vítov

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky).

Bližší informace

Hana Marečková ředitelka MŠ Žižice

tel.:608 838 042

ms.zizice@skolkyslansko.cz

mszizicereditelka@seznam.cz

 

Dokument Odkaz
Zápis do MŠ 2024/2025
Stáhnout