fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Aktivity - Akce školy

image

PROSINEC - Těšíme se na vánoce

Charakteristika: Seznámení dětí s lidovými zvyky a tradicemi adventu.

image

LISTOPAD - Když padá listí

Charakteristika: Všímat si změn v přírodě, co umí vítr a déšť.Chránit si své zdr...

image

ŘÍJEN - Sklízíme plody podzimu

Charakteristika: Přiblížit dětem,co se pěstuje na zahradě a na poli . Co se děje v lese,ve vodě,kdo tam žije.

image

ČERVEN – Lidé a věci kolem nás

Charakteristika: Získávat elementární poznatky o světě lidí ,kultury, přírody i techniky.

image

KVĚTEN – Dopravní školička

Charakteristika:  Děti se seznámí s dopravními prostředky

image

DUBEN - Mláďátka

Charakteristika: Seznámení dětí se svátkami jara – velikonoce – zvyky a tradice.

image

BŘEZEN – Voláme sluníčko

Charakteristika: Seznámení dětí s jarní přírodou, s jarním počasím.

image

ÚNOR - Objevujeme svět kolem nás

Charakteristika:  Seznamovat děti s okolním světem - získávat povědomí o planetě Zemi.

image

LEDEN - Zimní počasí a živočichové

Charekteristika: Seznamování dětí se zimní přírodou  a jejími krásami.