Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Covid 19

Epidemiologická opatření školy k 1.9.2021

Organizační změny a opatření  vychází z metodiky MŠMT a epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví a jsou platné do odvolání.

Všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu, tj. zaměstnanci školy, děti a jejich doprovod a a další osoby pohybující se po škole mají zákonnou povinnost dodržovat všechna aktuální epidemiologická opatření.

Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest).

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost apod.), děti které mají uvedené příznaky, nebudou do MŠ přijaty. Projeví-li se příznaky během dne, bude dítě umístěno v izolaci, rodiče budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte a o podezření na příznaky nákazy bude informována spádová hygienická stanice.

Trpí-li dítě chronickým neinfekčním onemocněním (např. alergií), které je doprovázeno příznaky připomínajícími virové onemocnění (zejména rýma, kašel, dušnost), je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.

 

Příchod do MŠ

Doprovázející osoby se ve škole neshromažďují  a pobývají ve škole jen nezbytně nutnou dobu. Rodiče zváží dobu příchodu tak, aby nedocházelo  k největšímu shromažďování v prostorách šaten kolem 8.00 hodiny.

Při vstupu do MŠ mají všechny osoby předepsanou ochranu dýchacích cest a používají dezinfekci u vchodu.

Doprovod dohlédne, aby si dítě před vstupem do třídy důkladně umylo ruce, předá dítě paní učitelce, nevstupuje do třídy a neprodleně opustí budovu školy.

Děti a  pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci školy budou používat pracovní oděvy, ochranu dýchacích cest používají dle vlastního uvážení. Děti budou mít  v šatně 1 roušku ( v sáčku označeném jménem dítěte).

Do odvolání nesmí děti nosit do školy žádné hračky ani jiné osobní předměty.

Pobyt v MŠ

Třídní vzdělávací program bude z velké části realizován v přírodě, případně na terase školy.  Děti musí být vybaveny na pobyt venku (tj. potřebují počasí přiměřený oděv a obuv, pokrývku hlavy, ochranu proti slunci apod.).

Stravování bude probíhat v běžné podobě za zvýšených hygienických opatřeních. Pitný režim bude zajištěn pomocí láhví označených značkou dítěte.

Hygienická opatření

Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

Ruší se čištění zubů po obědě.

Pracovnice MŠ budou dodržovat zvýšenou měrou běžné hygienické zásady.

Všechny prostory školy budou často větrány, během dne bude opakovaně prováděn úklid  a dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí.

K čištění povrchů a vzduchu ve třídě je využíván multifunkční vodní vysavač Vivenso.

Pracovnice budou používat jednorázové rukavice  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů a při přípravě a servírování potravin. Při manipulaci s potravinami budou používat respirátory.

 

Děkuji všem za spolupráci při ochraně zdraví dětí, zaměstnanců školy

a rodinných příslušníků dětí.