Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 25.5.2020.

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 25.5.2020.

  • Ředitelka
  • 20.5.2020

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ ŽIŽICE

Změny organizace provozu mateřské školy v období rizika nákazy COVID-19

Mateřská škola se otevře 25.05 2020, provozní doba zůstává bez omezení.

Organizační změny a opatření  vychází z metodiky MŠMT a epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví a jsou platné od zahájení provozu do odvolání.

Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest).

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost apod.), děti které mají uvedené příznaky, nebudou do MŠ přijaty. Projeví-li se příznaky během dne, bude dítě umístěno v izolaci, rodiče budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte a o podezření na příznaky nákazy bude informována spádová hygienická stanice.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonní zástupci dítěte čestné prohlášení, ve kterém  podpisem potvrzují, že se seznámili s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevovaly příznaky virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení jek dispozici ve škole, na obecním úřadě nebo ke stažení na stránkách školy. Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží vyplněné čestné prohlášení.

Příchod do MŠ

Do školy doprovází dítě pouze jedna osoba. Doprovázející osoby se nesmí před budovou školy ani ve škole shromažďovat a  budou dodržovat odstupy 2 m v souladu s epidemiologickými opatřeními. Rodiče zváží dobu příchodu tak, aby nedocházelo  k největšímu shromažďování v prostorách šaten kolem 8.00 hodiny.

Při vstupu do MŠ mají všechny osoby roušky a používají dezinfekci u vchodu. Doprovázející osoby použijí při pohybu po škole návleky na obuv.

Doprovod dohlédne, aby si dítě před vstupem do třídy důkladně umylo ruce, předá dítě paní učitelce a neprodleně opustí budovu školy.

Děti a  pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pracovníci školy budou používat pracovní oděvy, roušku nebo ochranný štít budou používat při přijímání dětí (dále dle vlastního uvážení). Děti budou mít  v šatně 1 roušku ( v sáčku označeném jménem dítěte).

Do odvolání nesmí děti nosit do školy žádné hračky ani jiné osobní předměty.

Pobyt v MŠ

Třídní vzdělávací program bude omezen, bude zaměřen především na pobyt venku. Děti musí být vybaveny na pobyt venku (tj. potřebují počasí přiměřený oděv a obuv, pokrývku hlavy, ochranu proti slunci apod.).

Stravování bude probíhat v běžné podobě bez sebeobslužných činností za zvýšených hygienických opatřeních.

Hygienická opatření

Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

Ruší se čištění zubů po obědě.

Pracovnice MŠ budou dodržovat zvýšenou měrou běžné hygienické zásady.

Všechny prostory školy budou často větrány, během dne bude opakovaně prováděn úklid  a dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí.

Pracovnice budou používat jednorázové rukavice  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů a při přípravě a servírování potravin.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání  se bude vybírat pouze od rodičů, kteří provoz využijí.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz plánovaný na 1-10.7.2020 a 31.8. 2020 je beze změn. Na prázdninový provoz je nutné se přihlásit a to do 19.6.2020.

 

 

 

Dokument Odkaz
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Stáhnout