fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁŘÍ - Po prázdninách v MŠ

ZÁŘÍ - Po prázdninách v MŠ

  • Administrátor
  • 1.9.2017

Charakteristika:
Seznámit děti s novým prostředím mateřské školy, zpříjemnit vstup dětem i rodičům.
Seznámit se s novými činnostmi, hračkami,znát jejich místo
Vytvářet a upevňovat mezilidské vztahy, seznamovat se s pravidly soužití a dodržovat je.