fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁPIS DO MŠ ŹIŽICE

ZÁPIS DO MŠ ŹIŽICE

 • Ředitelka
 • 27.3.2021

 

ZÁPIS DO MŠ ŽIŽICE

pro školní rok 2021/2022

3.-14.5.2021

organizace zápisu: 

 • Na základě opatření MŠMT( v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19) zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 • Zákonní zástupci předají škole dokumentaci nezbytnou k zápisu distanční formou.
 • Ředitelka po obdržení žádosti přidělí zákonným zástupcům prostřednictvím emailu registrační číslo.
 • Od 15.6. 2020 bude zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí na dveřích školy a na webových stránkách školy.
 • Nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

doručení žádosti:

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email!) na adresu školy: ms.zizice@skolkyslansko.cz,
 • poštou na adresu školy: MŠ Žižice, Žižice 31, 274 01 Slaný,
 • prostřednictvím datové schránky školy:3hyvwvb
 • do schránky OÚ Žižice umístěné na budově školy.

dokumenty potřebné k zápisu:

 • vyplněná žádost (dostupná od 12.4.2020 na webu školy a v úředních hodinách na OÚ Žižice)
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad o řádném očkování dítěte

kritéria přijetí:

Děti jsou přijímány v rámci volné kapacity a to podle věku všech přihlášených, přednostně se přijímají:

 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Žižicích, Drnově, Osluchově, Luníkově a Vítově,
 2. děti čtyřleté (k 31.8.2021) s trvalým pobytem v Žižicích, Drnově, Osluchově, Luníkově a Vítově,
 3. děti tříleté (k 31.8.2021) s trvalým pobytem v Žižicích, Drnově, Osluchově, Luníkově a Vítově.

bližší informace:

Mgr. Lenka Šubrtová, ředitelka MŠ Žižice

e-mail: ms.zizice@skolkyslansko.cz

 

 

Dokument Odkaz
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021/22
Stáhnout
lékařské potvrzení
Stáhnout