fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁPIS 2022/23

ZÁPIS 2022/23

  • Ředitelka
  • 5.6.2022

PŘIJATÍ UCHAZEČI

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Žižice ve školním roce 2022/2023

byli přijati uchazeči s těmito registračními čísly:

 

1, 6, 9, 14, 15, 17, 20, 21

 

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

se koná 15.6.2022 od 16 hod.

(bez přítomnosti dětí)

 

V Žižicích, 3.6. 2022                                       Mgr.Lenka Šubrtová, ředitelka školy