Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


VÝSKYT ONEMOCNENÍ COVID 19 V MŠ

VÝSKYT ONEMOCNENÍ COVID 19 V MŠ

  • Ředitelka
  • 7.2.2022

Vážení rodiče,

u  našich dětí  bylo potvrzeno onemocnení Covid 19, děti byly naposledy ve školce minulý týden, tj. na školku se nevztahují žádná karantenní opatření. Nicméně se dá předpokládat, že mohou být nemocné i jiné děti.

Sledujte, prosím zdravotní stav Vašich dětí.

Projeví-li se u nich příznaky odpovídající onemocnění Covid 19 (zvýšená únava, bolest hlavy, zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, nevolnost, bolest břicha, pálení očí aj.) nechte děti doma do odeznění příznaků.

Při výskytu příznaků doporučujeme  absolvovat preventivní PCR test

Děkuje za spolupráci a přejeme Vám všem pevné zdraví

V Žižicích, 7.2.2022