fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Režim dne

Režim dne

  • Admin
  • 14.12.2017

6:45  -   8:00    příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, individuální péče
8:00  -   8:25    skupinové pohybové a hudební aktivity
8:25  -   8:45    hygiena, přesnídávka
8:45  -   9:30    pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP
9:30  – 11:20    příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:20 - 11:30    hygiena
11:30 - 11:50    oběd
11:50 – 12:15    vyzvedávání dětí
12:15 - 14:30    hygiena, čistění zubů, odpočinek, klidové činnosti
14:45 - 15:00    svačina
15:00 - 16:00    zájmové činnosti a hry pobyt venku, vyzvedávání dětí, odchod dětí