fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Pozvánka k zápisu 2022/2023

Pozvánka k zápisu 2022/2023

  • Ředitelka
  • 3.4.2022

ZÁPIS DO MŠ ŽIŽICE

pro školní rok 2022/2023

4.5.2022

Organizace zápisu 

- zápis proběhne prezenční formou 4.5. 2022 od 8 do 16 hod. v MŠ Žižice (Žižice 25),

- zákonní zástupci předají osobně dokumentaci nezbytnou k zápisu ve škole,

- zákonní zástupci obdrží potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo pod kterým byla jejich   žádost přijata,

- seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn od 6.6. 2022 na dveřích školy a na webových stránkách školy,

- nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

- schůzka proběhne 15.6.2022 od 16 hod.

Dokumenty potřebné k zápisu

- vyplněná žádost a evidenční list (dostupná od 4.4.2022 na webu školy, ve škole a v úředních hodinách na OÚ Žižice),

- rodný list dítěte,

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Kritéria přijetí

Děti jsou přijímány v rámci volné kapacity a to podle věku všech přihlášených, přednostně se přijímají:

  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Žižicích, Drnově, Osluchově, Luníkově a Vítově,
  2. děti čtyřleté (k 31.8.2022) s trvalým pobytem v Žižicích, Drnově, Osluchově, Luníkově a Vítově,
  3. děti tříleté (k 31.8.2022) s trvalým pobytem v Žižicích, Drnově, Osluchově, Luníkově a Vítově.

 

Bližší informace

Mgr. Lenka Šubrtová, ředitelka MŠ Žižice

tel.: 605 582 822

                      e-mail: ms.zizice@skolkyslansko.cz