fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY (ZÁŘÍ - PROSINEC) 2020

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY (ZÁŘÍ - PROSINEC) 2020

  • Ředitelka
  • 19.11.2019

3. 9. 2020        od 16 hod. úvodní třídní schůzka

25. 9. 2020      od 9 hod. Škola ve školce – začátek vzdělávacího programu pro předškoláky

29. 9. – 2. 10. 2020     Kamarád pro dráčka Mráčka – výtvarná soutěž pro naše děti a jejich rodiče

8. 10. 2020      podzimní focení (pouze pro školkové děti)

8. 10. 2020      od 16 hod. beseda pro rodiče „Máme doma předškoláka 1.“ – beseda pro rodiče nejen                                    předškolních dětí

24. 11. 2020    adventní školní výlet do Veltrus „Advent na vsi“

26. 11. 2020     od 16 hod. beseda pro rodiče „Máme doma předškoláka 2. – Školní zralost“ – beseda pro                                 rodiče

1. 12. 2020      adventní tvoření

4. 12. 2020      návštěva Mikuláše – dopoledne (pouze pro školkové děti)

7. 12. 2020      od 15,30 hod. beseda pro rodiče „Máme doma předškoláka 3. – Rozvoj grafomotoriky“ –                                  interaktivní program pro předškoláky a jejich rodiče

14. 12. 2020    od 15,30 vánoční besídka

15. 12. 2020    divadelní přestavení „Jak Ježíšek na svět přišel“

Akce školy budou organizovány za zvýšených hygienických opatření v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

 

Důležité odkazy:

https://mszizice.skolkyslansko.cz/

https://www.facebook.com      - Mateřská škola Žižice