fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY

OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY

 • Ředitelka
 • 8.4.2021

Od pondělí 12.4. 2021 budeme mít možnost opět se sejít ve školce. Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 dochází k částečnému obnovení provozu škol a je umožněna osobní přítomnost dětí ve školkách.

Obnovení provozu školy doprovází řada opatření, stručně shrnuto:

 • Do MŠ mohou prozatím pouze děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, a to za předpokladu, že nevykazují žádné příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření preventivním antigenním testem s negativním výsledkem.
 •  
 • Testování bude probíhat ve vyhrazeném prostoru MŠ za asistence rodičů, tj. ráno bude nutné počítat s cca 15 minutovou rezervou.
 •  
 • Pokud dítě Covid-19 prodělalo a je v tzv. ochranné lhůtě testovat se nemusí, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit a řádně doložit.
 •  
 • Nadále platí všechna dosavadní epidemiologická opatření školy.
 •  
 • Děti v mateřských školách jsou vyjmuty z povinnosti nosit respirátory a roušky.
 •  
 • Provozní doba bude jako za běžného provozu, tj. od 6,45 do 16 hod.

Podrobnější popis opatření a konkrétní způsoby jejich realizace budou zveřejněny  v následujících dnech.