fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

  • Ředitelka
  • 18.4.2022

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MŠ ŽIŽICE

JE URČEN VÝHRADNĚ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

 

Organizace zápisu 

- zápis proběhne prezenční formou 8.6. 2022 od 15 do 17 hod. v MŠ Žižice (Žižice 25),

- zákonní zástupci předají osobně dokumentaci nezbytnou k zápisu ve škole,

- zákonní zástupci obdrží potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo pod kterým byla jejich   žádost přijata,

- seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn od 13.7. 2022 na dveřích školy a na webových stránkách školy,

- nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Dokumenty potřebné k zápisu

- vyplněná žádost

- evidenční list (V UKRAJINŠTINĚ dostupný od 18.4.2022 na webu školy),

- lékařské potvrzení o řádném očkování,

- rodný list dítěte,

- doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Kritéria přijetí

Děti jsou přijímány v rámci volné kapacity a to podle věku všech přihlášených

Bližší informace

Mgr. Lenka Šubrtová, ředitelka MŠ Žižice

tel.: 605 582 822